top of page
  • עיצוב לוגו

  • עיצוב ניירת משרדית

  • עיצוב ברושורים

  • עיצוב חוברות וקטלוגים

  • עיצוב שילוט 

  • עיצוב פרסום לרשתות חברתיות

מיתוג

לדפוס ולדיגיטל

מיתוג

עיצוב לוגו

למה לעצב לוגו באופן מקצועי?

הלוגו הוא בדרך כלל הסמל הראשון שהלקוח שלכם מבחין בו. הסמל הוא סימן ההיכר של העסק וכמו בפגישה ראשונה אין דבר יותר טוב מרושם ראשוני טוב. הלוגו מצביע על טיב השירות או המוצר, על האמינות של העסק, רמת מחירים ועוד. לוגו מעוצב בצורה מקצועית ישאיר רושם טוב על הלקוח ויאפשר ביתר קלות את התקשרות הלקוח עם בית העסק.

תהליך עיצוב הלוגו כולל יצירת סמל ייחודי, בחירת צבעוניות, בחירת פונטים אשר יהוו יחדיו את תדמית העסק ויופיעו בעקביות בכל חומר שיווקי החל בכרטיס הביקור וכלה בעיצוב אתר האינטרנט.

עיצוב לוגו

מיתוג

למה מיתוג חשוב לעסק שלך?

השפה הויזואלית שיוצר המיתוג מאפשרת ללקוח לזהות את העסק שלכם ולזכור את השירותים והמוצרים שאתם מציעים בתוך הרעש הפרסומי היומיומי. יצירת שפה גרפית ייחודית המשקפת את ערכי העסק, עקרונותיו ואמונותיו מבדלת את העסק ממתחריו ומייצרת קשר זכיר אצל הלקוח.

תהליך העיצוב מתחיל באפיון העסק: קבלת מידע אודות שירותים ומוצרים, אפיון קהל יעד עיקרי ומשני, מיצוב בשוק, חוזקות וחולשות של החברה ומתחריה ולבסוף גיבוש רעיון מוביל שינחה את העיצוב הכולל: עיצוב לוגו ייחודי, בחירת פונטים, צבעוניות, עיצוב אלמנטים גרפיים ותמונות שיופיעו באופן עקבי בכל החומרים השיווקיים והפרסומיים.

עיצוב תדמית

למה עיצוב התדמית חשוב לעסק שלך?

השפה הויזואלית שיוצרת התדמית מאפשרת ללקוח לזהות את העסק שלכם ולזכור את השירותים והמוצרים שאתם מציעים בתוך הרעש הפרסומי היומיומי. יצירת שפה גרפית ייחודית המשקפת את ערכי העסק, עקרונותיו ואמונותיו מבדלת את העסק ממתחריו ומייצרת קשר זכיר אצל הלקוח.

תהליך העיצוב מתחיל באפיון העסק: קבלת מידע אודות שירותים ומוצרים, אפיון קהל יעד עיקרי ומשני, מיצוב בשוק, חוזקות וחולשות של החברה ומתחריה ולבסוף גיבוש רעיון מוביל שינחה את העיצוב הכולל: עיצוב לוגו ייחודי, בחירת פונטים, צבעוניות, עיצוב אלמנטים גרפיים ותמונות שיופיעו באופן עקבי בכל החומרים השיווקיים והפרסומיים.

תאגיד מעיינות העמקים  |  עיצוב אתר אינטרנט, עיצוב חומרים שיווקיים, עיצוב שילוט, מודעות, שוברי תשלום.

תאגיד מי אשקלון  |  מיתוג, עיצוב אתר אינטרנט, עיצוב חומרים שיווקיים, עיצוב שילוט, מודעות, שוברי תשלום.

מודל הקוביה  |  מיתוג ופיתוח מארז הכולל קופסא עם רעיון המודל, קלפים וחוברת עבודה. 
עיצוב ובניית אתר, עיצוב פרסום ברשתות חברתיות.

עלמא ייעוץ וניהול (י.א.) בע"מ  |  עיצוב לוגו. עיצוב חומרים שיווקיים. מיתוג כנסי תאגידי מים וביוב.

מקסים שרייבר  |  עיצוב לוגו וניירת משרדית. עיצוב אתר אינטרנט, עיצוב פרסום ברשתות חברתיות.

מועצה מקומית פרדסיה  |  עיצוב פרסומים וחוברות מידע לתושבים.

מעגן ייעוץ  |  מיתוג. עיצוב חומרים שיווקיים וכלי עבודה.